Starania uczniów klasy czwartej na kartę rowerową zakończyły się sukcesem.
Wkrótce otrzymają swoje pierwsze prawo jazdy!!!👍🚴‍♂️🎫
 
🚲
 
 
Czytaj więcej...

 

 

PODSUMOWANIE AKCJI „TORBA SAMARYTANKA”

 

W ramach pomocy ludziom bezdomnym i potrzebującym korzystającym z Centrum Pomocy Samarytanin w Białymstoku na ulicy Kolejowej 26A, prowadzonym przez wolontariuszy Caritas Archidiecezji Białostockiej, zebraliśmy w szkole produkty spożywcze. Uczniowie wykazali się zaangażowaniem i dobrym sercem.

 

 

 

 

Czytaj więcej...
Wyjście do kina🤓🤩👫🍟🎬🎞️📽️
„Za duży na bajki 2” i inspirujące spotkanie z reżyserem filmu i aktorami.

 

Czytaj więcej...

 

 

 

 

Jako wspólnota szkolna we współpracy z Samorządem Szkolnym, Wolontariatem Szkolnym, Radą Rodziców oraz społecznością lokalną pragniemy włączyć się w akcję „ECOKONKURS - Ekologiczny konkurs charytatywny dla uczniów placówek oświatowych”.  Konkurs polega na zebraniu odzieży (nowej lub używanej) o jak największej wadze w okresie trwania konkursu, która zostanie wprowadzona ponownie do obiegu.

Cele akcji to: 

1.Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie gospodarowania odpadami, recyklingu, odnawialnych źródeł energii oraz ochronny przyrody.

2. Kształtowanie wśród najmłodszych postawy życia zgodnie z zasadami ekologii oraz dbania o przyrodę. 

3.Promocja wśród dzieci i młodzieży idei zaangażowania społecznego, empatii oraz otwartości na drugiego człowieka, poprzez organizację szkolnych przedsięwzięć charytatywnych, których celem jest udzielenie wsparcia rówieśnikom.

 

Czytaj więcej...
 
 
Klasa 6 na wiosnę miała mnóstwo pytań do kolegów i koleżanek, co opisali na diagramach.
Natomiast klasy 4-8 uczciły Święto Matematyki w wiosennym i Wielkanocnym nastroju🙂
 
 
Czytaj więcej...

 

Zapraszamy do udziału w konkursie ,,Wspaniałości mojej miejscowości". Poznaj tajemnice oraz uroki miejsca, w którym mieszkasz i podziel się nimi z innymi. 

 

Czytaj więcej...