„Wie o tym i duży, i mały, że nieobce są nam rycerskie ideały. Dlatego każdy uczeń co roku, po malusieńkim kroku, stara się jak może, aby osiągnąć wymarzony wzorzec. Uczy się, pracuje, pomaga słabszym, aby na zakończenie roku stanąć w odświętnym do ślubowania orszaku”.

Uczniowie naszej szkoły na co dzień starają się wprowadzać w życie Zasady etyki rycerskiej opartej na:

 • szacunku dla drugiego człowieka
 • uczciwości
 • lojalności
 • skromności
 • występowaniu w obronie słabszych
 • niesieniu pomocy innym
 • umiłowaniu Boga i ojczyzny.

Nasi uczniowie, obecnie w liczbie 80, starają się być rycerzami i damami na miarę XXI wieku. Nie walczą więc mieczami, ale sercem i czynami... Nasza placówka ma charakter Szkoły Rycerskiej. Nauczycielom i wychowawcom zależy, aby uczniowie dążyli do ideałów związanych z zachowaniem i postępowaniem w iście rycerskim stylu.

Przez cały rok starają się zdobyć tytuły:

 • DAMY PIK
 • DAMY KIER
 • DAMY KARO
 • DAMY SZKOŁY
 • PACHOLIKA
 • GIERMKA
 • RYCERZA
 • RYCERZA SZKOŁY

Na Akademii zakończenia roku szkolnego uczniowie zostają uroczyście pasowani. Otrzymują stosowny tytuł, szarfę oraz dyplom. Pierwsze pasowanie w naszej szkole odbyło się w czerwcu 1995 roku.