Nasza Szkoła przystąpiła do Projektu "Razem dla Edukacji" -  jest to współpraca szkół partnerskich  ,,Razem dla Edukacji”–  „Rodzina Polonijna” Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku

 

Projekt finansowany ze środków otrzymanych od MEiN na realizację zadania: „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczania w języku polskim ze szkołami Rzeczypospolitej Polskiej."

 

MODUŁ I.5.

Współpraca szkół partnerskich  ,,Razem dla Edukacji”–  „Rodzina Polonijna” Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku

 

TYTUŁ DZIAŁANIA: „Uczcie się historii znajomość jej jest bardzo  potrzebna w życiu” (J. Piłsudski) - impresje o marszałku Józefie Piłsudskim oraz profesorze Andrzeju Stelmachowskim i historii Polski.”

 

Sprawozdanie z realizacji projektu listopad-grudzień-2021-r.

 

FOTOREKACJA Z PROJEKTU