Historia Szkoły

Każde miejsce ma swoją historię… Opowieść o naszej szkole zaczniemy najważniejszą datą w historii jej istnienia, czyli rokiem 1994...

Właśnie wtedy, wśród działaczy społecznych związanych z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Zabłudowskiej  zrodziła się idea powołania szkoły.

Po wielu trudach- dzięki inicjatywie i ogromnemu zaangażowaniu dwóch niezwykłych osób: pani Ewy Cywińskiej i pana Jana Leończuka 16 czerwca 1994 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zabłudowskiej zgłosiło do Kuratorium Oświaty

w Białymstoku potrzebę utworzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Białostoczku.

1 lipca 1994 r. pan Janusz Figura został zatrudniony jako jej organizator.

Pierwszy dzwonek, wypożyczony z Muzeum Domu Kresowego Państwa Cywińskich, zabrzmiał 1 września 1994 r. Szkoła zaczęła odmierzać swój czas.          

Mówiąc o historii naszej placówki nie sposób pominąć historii obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, który jak Państwo widzicie towarzyszy nam również  podczas dzisiejszej uroczystości.

Namalowała go i podarowała naszej szkole w 1994 roku p.  Anna Krepsztul – nieżyjąca już litewska malarka nazywana przez wielu Nadworną Malarką Ostrobramskiej Pani.  Nie zważając na swoją ciężką, nieuleczalną chorobę malowała, by dać ludziom cząsteczkę siebie. Dlatego również stała się dla nas symbolem wspólnoty i otwartości. Obraz obecny jest na wszystkich ważnych szkolnych uroczystościach.

Doniosłym wydarzeniem, którego rocznicę obchodzimy co roku 10 listopada było nadanie szkole w 1994 roku imienia Wspólnoty Polskiej  oraz przyjęcie Zasad Szkoły Rycerskiej.

Należy podkreślić, że nasza Szkoła jest jedyną placówką w Polsce noszącą imię Wspólnoty Polskiej i Szkołą Rycerską.

Na uroczystości zakończenia roku szkolnego uczniowie pasowani są na: Damę Pik, Kier, Karo i Damę Szkoły oraz Pacholika, Giermka, Rycerza i Rycerza Szkoły. 

 Nasi uczniowie starają się być  damami i rycerzami na miarę XXI w. Nie walczą więc mieczami, ale sercem i czynami.

Szkoła, aby mogła się rozwijać musi posiadać przewodnika. Od momentu powstania naszą placówką kierowało czterech Dyrektorów. Pierwszym z nich w 1994 r. została pani Celina Hryniewicka. Od 1997 r. dyrektorem był pan Dariusz Szehidewicz

a od 1999 r. pani Jolanta Czerniecka. Od 2 września 2019 roku Dyrektorem naszej Szkoły  jest pani Katarzyna Zawojska.

Każdy z Nich włożył wiele serca i wysiłku w jej rozwój.

Mijały kolejne lata... Dzięki wytężonej pracy Nauczycieli, Uczniów, Rodziców oraz wsparciu Gminy nasza szkoła skończyła 25 lat. 

Mimo wieku - ma się coraz lepiej, na zewnątrz i wewnątrz jest coraz młodsza i piękniejsza, tętni życiem a dzieje się tak dlatego, że Szkoła to nie tylko budynek, sprzęty… To przede wszystkim ludzie, którzy swoim życiem, zaangażowaniem, pracą tworzyli i nadal tworzą jej historię i tradycje.