Rada Pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY

 Katarzyna Dorota Zawojska

 

SPECJALIŚCI:

 Marta Modzelewska-Czeremcha – pedagog szkolny, pedagog specjalny, terapeuta, tutor

 Jolanta Zalewska- logopeda

 Jakub Sosnowski - psycholog

 

  BIBLIOTEKA

 Danuta Kaliszuk

  

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

 Agnieszka Michalczuk

 

 Anna Modrzejewska-Kasprzak

 Zbigniew Molski

 

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY: 

 Katarzyna Korzeniewska

 Danuta Kaliszuk

 Jolanta Trusiak

 Barbara Puchalska

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW:

 Katarzyna Korzeniewska – oddział przedszkolny

 Jolanta Zalewska– edukacja wczesnoszkolna kl. I

 Agnieszka Kikolska - Giesko - edukacja wczesnoszkolna kl. II

 Jolanta Trusiak – edukacja wczesnoszkolna kl. III

 Dorota Saniewska - nauczyciel współorganizujący 

 Barbara Puchalska - nauczyciel współorganizujący 

 Małgorzata Rusiłowicz - Dubowska –język polski

 Jolanta Ugolik – matematyka, wychowanie do życia w rodzinie

 Anna Modrzejewska-Kasprzak – język angielski

 Zbigniew Molski – język angielski, plastyka

 Marta Modzelewska-Czeremcha – język niemiecki

 Agnieszka Michalczuk – historia, technika, wychowanie fizyczne

 Barbara Dera –  biologia, geografia, chemia

 Jelena Klepacka – fizyka

 Danuta Kaliszuk – geografia, muzyka, informatyka

 Tomasz Krasucki – wychowanie fizyczne

 Teresa Kluczuk – przyroda, religia katolicka

 Ks. Adam Stefanowicz – religia prawosławna, edukacja dla bezpieczeństwa

 Dorota Maksymiuk - nauczyciel współorganizujący