Rada Pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Dorota Zawojska

 

SPECJALIŚCI:

Marta Modzelewska-Czeremcha – pedagog szkolny, terapeuta, tutor

Jolanta Zalewska- logopeda

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE W KLASACH I-III: Katarzyna Korzeniewska

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE  W KL. IV-VIII: Marta Modzelewska-Czeremcha

 

BIBLIOTEKA

Danuta Kaliszuk

 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

Danuta Kaliszuk

Agnieszka Michalczuk

Zbigniew Molski

Jolanta Trusiuk

Mariola Szafrańska

Anna Modrzejewska-Kasprzak

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW:

Mariola Szafrańska – oddział przedszkolny

Jolanta Zalewska – edukacja wczesnoszkolna kl. I

Katarzyna Korzeniewska – edukacja wczesnoszkolna kl. II

Jolanta Trusiuk – edukacja wczesnoszkolna kl. III

Małgorzata Rusiłowicz –język polski

Katarzyna Dorota Zawojska – język polski dla obcokrajowców

Jolanta Ugolik – matematyka

Anna Modrzejewska-Kasprzak – język angielski

Zbigniew Molski – język angielski, plastyka

Marta Modzelewska-Czeremcha – język niemiecki

Agnieszka Michalczuk – historia, technika

Barbara Dera –  biologia, geografia, chemia

Paweł Brzosko – fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Danuta Kaliszuk – geografia, muzyka, informatyka

Tomasz Krasucki – wychowanie fizyczne

Teresa Kluczuk – przyroda, religia katolicka

Ks. Adam Stefanowicz – religia prawosławna

Anna Dzieniszewska - nauczyciel wspomagający