Rada Pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Dorota Zawojska

 

SPECJALIŚCI:

Marta Modzelewska-Czeremcha – pedagog szkolny, terapeuta, tutor

Jolanta Zalewska- logopeda

Dorota Saniewska - pedagog specjalny

Magdalena Sadowska - psycholog

 

BIBLIOTEKA

Danuta Kaliszuk

 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

Danuta Kaliszuk

Teresa Kluczuk

Jolanta Trusiak

Mateusz Kondraciuk

Anna Modrzejewska-Kasprzak

Marta Modzelewska-Czeremcha

 

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY: 

Teresa Kluczuk

Katarzyna Korzeniewska

Mariola Szafrańska

Jolanta Trusiak

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW:

Mariola Szafrańska – oddział przedszkolny

Katarzyna Korzeniewska  – edukacja wczesnoszkolna kl. I

Jolanta Trusiak – edukacja wczesnoszkolna kl. II

Jolanta Zalewska– edukacja wczesnoszkolna kl. III

Dorota Saniewska - nauczyciel współorganizujący 

Małgorzata Rusiłowicz –język polski

Jolanta Ugolik – matematyka, wychowanie do życia w rodzinie

Anna Modrzejewska-Kasprzak – język angielski

Zbigniew Molski – język angielski, plastyka

Marta Modzelewska-Czeremcha – język niemiecki, doradztwo zawodowe

Agnieszka Michalczuk – historia, technika, wychowanie fizyczne

Barbara Dera –  biologia, geografia, chemia

Paweł Brzosko – fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Danuta Kaliszuk – geografia, muzyka, plastyka, informatyka

Tomasz Krasucki – wychowanie fizyczne

Mateusz Kondraciuk - wychowanie fizyczne

Teresa Kluczuk – przyroda, religia katolicka

Ks. Adam Stefanowicz – religia prawosławna

Dorota Maksymiuk - nauczyciel współorganizujący