Erasmus Polska

 

 

W dniach 27- 31 marca przebywali w naszej szkole uczniowie ze szkoły Rumuńskiej oraz Tureckiej. Wszystko w  ramach ostatniej mobilności- Projektu Erasmus  ERASMUS+ PROGRAM: 2021-1-RO01-KA210-SCH-000030399 PROJECT TITLE: PROACTIVE ENVIRONMENTAL APPROACH -  WATER SUPPORTERS SCHEDULE OF ONLINE ACIVITIES IN POLAND 27.02-03.03.2023 school of the Polish Community in Bialystok.  W celu Projektu uczniowie wraz z nauczycielami planowali jak oszczędzać wodę i zmniejszyć jej zanieczyszczenie oraz zredukować jej użycie w domu i w społeczności lokalnej. Oprócz typowych zajęć w szkole odbyły się wycieczki pogłębiające wiedzę o wodzie:

- Zwiedzanie Białegostoku;

- wystawa w Epicentrum,

- wycieczka do Supraśla- wykonywanie papieru w Muzeum Drukarstwa wycieczka wzdłuż rzeki Supraśl;- wycieczka do Białowieży- rezerwat Żubrów.

Uczniowie mimo różnic kulturowych oraz barier językowych pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą znaczenia wody w życiu każdego człowieka, rozwijając przy tym umiejętności posługiwania się językiem angielskim

 

Czytaj więcej...

Erasmus+ Turcja

 

Wspomnień czar ♥️ Miniony tydzień (05.12-09.12.22)  spędziliśmy w szkole partnerskiej w Stambule (Turcja) na drugiej mobilności realizowanej w ramach programu Erasmus+. Grudniowa pogoda bardzo nam dopisała. Mieliśmy szansę nie tylko uczestniczyć w lekcjach związanych z tematem naszego projektu (wodą), ale również zobaczyć wiele pięknych miejsc w Stambule. Zmęczeni, trochę stęsknieni za polską kuchnią, ale zadowoleni i szczęśliwi wróciliśmy do naszej maleńkiej szkoły.  Powoli rozpoczynamy przygotowania do spotkania z naszymi rumuńskimi i tureckimi partnerami u nas, w Polsce.

                             🇪🇺🇵🇱🇹🇷🇷🇴🇪🇺

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Erazmus

 

Dziś wyłoniliśmy zwycięskie logo do Projektu Erazmus+

 

 

 

Czytaj więcej...

Szkoła Podstawowa im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku

Rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształcenie osobowości ucznia zgodnie z zasadami humanizmu, sprawiedliwości i wolności przekonań – to zadanie stojące przed Wami nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie.

Janusz Figura
pierwszy dyrektor
Szkoły Podstawowej w Białostoczku

 

 

 

Erasmus 27.02 - 03.03.23

 

 

Nasze najstarsze klasy w tygodniu 27.02 - 03.03.23, po raz kolejny uczestniczyły w  lekcjach i spotkaniach on- line z Turecką i Rumuńską szkołą w ramach Projektu Erasmus +. Wymieniamy się informacjami nt. Ważności wody, jej zasobami, radzimy jak ją oszczędzać, by wystarczyła dla dalszych pokoleń. Wszystko to w języku angielskim- w ramach otwartości i rozwijania umiejętności językowych.

🇪🇺🇵🇱🇹🇷🇷🇴🇪🇺

 

 

 

Czytaj więcej...

Erasmus+

 

Erasmus+

 

Nasze najstarsze klasy od dzisiaj przez 3 dni będą szalały na lekcjach i spotkaniach on- line z Turecką i Rumuńską szkołą w ramach Projektu Erasmus +. Wymieniamy się informacjami nt. Ważności wody, jej zasobami, radzimy jak ją oszczędzać, by wystarczyła dla dalszych pokoleń. Wszystko to w języku angielskim- w ramach otwartości i rozwijania umiejętności językowych.

Kolejne dni z Erasmusem- na zajęciach on-line. Szalejemy, opowiadamy, gramy i chłoniemy wiedzę.

 

 

 

Czytaj więcej...