MS PRIME Marcin Szczebiot realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły
Podstawowej w Białostoczku, Szkoły
Podstawowej w Zabłudowie i Gimnazjum
w Zabłudowie”

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły
Podstawowej w Białostoczku, Szkoły Podstawowej w Zabłudowie oraz
Gimnazjum w Zabłudowie poprzez realizację zajęć dodatkowych dla
107 uczniów (60K, 47M), wyposażenie pracowni przedmiotowych
oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji 28 nauczycieli (24K, 4M)
zatrudnionych w ww. szkołach w terminie do 30.06.2020r.

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Beneficjent: MS PRIME Marcin Szczebiot
Partner:
Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białostoczku, Szkoły Podstawowej w Zabłudowie oraz Gimnazjum w Zabłudowie”

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 30.06.2020

Wartość projektu: 736 444,97 zł

Dofinansowanie: 699 622,72  PLN

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białostoczku, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie oraz Gimnazjum w Zabłudowie poprzez realizację zajęć dodatkowych dla 107 os (60k,40M), wyposażenie pracowni przedmiotowych oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w ww szkołach, w terminie do 30.06.2020r.

 Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

  1. Wyposażenie pracowni:

Wyposażenie pracowni TIK w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zabłudowie

Wyposażenie pracowni przyrodniczej i pracowni TIK w Szkole Podstawowej w Białostoczku

  1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

Zajęcia z języka angielskiego i matematyki w Szkole Podstawowej w Zabłudowie

Zajęcia z matematyki w Szkole Podstawowej w Białostoczku

  1. Zajęcia rozwijające:

Zajęcia z języka angielskiego i informatyki w Gimnazjum w Zabłudowie

Zajęcia informatyczne, przyrodnicze, koło zainteresowań „Magia Programowania” i język angielski w Szkole Podstawowej w Białostoczku

  1. Wyjazdy edukacyjne:

Wyjazd edukacyjny do Centrum Przyrodniczego UwB, Centrum Nauki Kopernik oraz Zielona Szkoła dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białostoczku

 

Zielona Szkoła dla dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Zabłudowie

  1. Wsparcie nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem:

szkolenie z zakresu programowania oraz obsługi tablicy interaktywnej i innych urządzeń