Jako wspólnota szkolna we współpracy z Samorządem Szkolnym, Wolontariatem Szkolnym, Radą Rodziców oraz społecznością lokalną pragniemy włączyć się w akcję „ECOKONKURS - Ekologiczny konkurs charytatywny dla uczniów placówek oświatowych”.  Konkurs polega na zebraniu odzieży (nowej lub używanej) o jak największej wadze w okresie trwania konkursu, która zostanie wprowadzona ponownie do obiegu.

Cele akcji to: 

1.Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie gospodarowania odpadami, recyklingu, odnawialnych źródeł energii oraz ochronny przyrody.

2. Kształtowanie wśród najmłodszych postawy życia zgodnie z zasadami ekologii oraz dbania o przyrodę. 

3.Promocja wśród dzieci i młodzieży idei zaangażowania społecznego, empatii oraz otwartości na drugiego człowieka, poprzez organizację szkolnych przedsięwzięć charytatywnych, których celem jest udzielenie wsparcia rówieśnikom.