W dniach 27- 31 marca przebywali w naszej szkole uczniowie ze szkoły Rumuńskiej oraz Tureckiej. Wszystko w  ramach ostatniej mobilności- Projektu Erasmus  ERASMUS+ PROGRAM: 2021-1-RO01-KA210-SCH-000030399 PROJECT TITLE: PROACTIVE ENVIRONMENTAL APPROACH -  WATER SUPPORTERS SCHEDULE OF ONLINE ACIVITIES IN POLAND 27.02-03.03.2023 school of the Polish Community in Bialystok.  W celu Projektu uczniowie wraz z nauczycielami planowali jak oszczędzać wodę i zmniejszyć jej zanieczyszczenie oraz zredukować jej użycie w domu i w społeczności lokalnej. Oprócz typowych zajęć w szkole odbyły się wycieczki pogłębiające wiedzę o wodzie:

- Zwiedzanie Białegostoku;

- wystawa w Epicentrum,

- wycieczka do Supraśla- wykonywanie papieru w Muzeum Drukarstwa wycieczka wzdłuż rzeki Supraśl;- wycieczka do Białowieży- rezerwat Żubrów.

Uczniowie mimo różnic kulturowych oraz barier językowych pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą znaczenia wody w życiu każdego człowieka, rozwijając przy tym umiejętności posługiwania się językiem angielskim