Apel do środowiska szkolnego w sprawie włączenia się w realizację  programu:  Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

 

 

 

 

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej  im. Wspólnoty Polskiej  w Białostoczku.

 

Szanowni Państwo,

dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy   na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwia gromadzenie  przez radę rodziców - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 – środków  pochodzących z   1%  Państwa podatku dochodowego. Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy  o zainteresowanie nią  swoich   przyjaciół i znajomych wskazując, że  tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty  na miarę swoich oczekiwań i  wyzwań XXI wieku. 

 

Celem uczestniczenia w wymienionym programie  każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2021 (PIT 28 poz. 177, PIT 36 poz. 474, PIT 36L poz. 165, PIT 37 poz. 134, PIT 38 poz. 64, PIT 39 poz. 50) – „RR Szkoły Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku”

 

W imieniu rady rodziców Szkoły Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej  w Białostoczku. Przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Grygorczuk.

 

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronie  internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl