Konstytucja 3 maja, właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie.  Pani Agnieszka wspaniale przygotowała Apel wraz z klasą 7 oraz uczniami z klas 8, 6 ,5 oraz 4. Rozmawialiśmy o sprawach wagi państwowej.