Klasy 1- 3 pisały konkurs ZUCH z języka angielskiego mamy wspaniale wyniki poszczególnych osób oraz Tytuł Laureata- Gratulacje wszystkim startującym i sukcesów językowych w przyszłym roku szkolnym! 🎖🏅🏆

 

Czytaj więcej...

 

 

 

 

Jako wspólnota szkolna we współpracy z Samorządem Szkolnym, Wolontariatem Szkolnym, Radą Rodziców oraz społecznością lokalną pragniemy włączyć się w akcję „ECOKONKURS - Ekologiczny konkurs charytatywny dla uczniów placówek oświatowych”.  Konkurs polega na zebraniu odzieży (nowej lub używanej) o jak największej wadze w okresie trwania konkursu, która zostanie wprowadzona ponownie do obiegu.

Cele akcji to: 

1.Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie gospodarowania odpadami, recyklingu, odnawialnych źródeł energii oraz ochronny przyrody.

2. Kształtowanie wśród najmłodszych postawy życia zgodnie z zasadami ekologii oraz dbania o przyrodę. 

3.Promocja wśród dzieci i młodzieży idei zaangażowania społecznego, empatii oraz otwartości na drugiego człowieka, poprzez organizację szkolnych przedsięwzięć charytatywnych, których celem jest udzielenie wsparcia rówieśnikom.

 

Czytaj więcej...
 
 
Starania uczniów klasy czwartej na kartę rowerową zakończyły się sukcesem.
Wkrótce otrzymają swoje pierwsze prawo jazdy!!!👍🚴‍♂️🎫
 
🚲
 
 
Czytaj więcej...

 

 

PODSUMOWANIE AKCJI „TORBA SAMARYTANKA”

 

W ramach pomocy ludziom bezdomnym i potrzebującym korzystającym z Centrum Pomocy Samarytanin w Białymstoku na ulicy Kolejowej 26A, prowadzonym przez wolontariuszy Caritas Archidiecezji Białostockiej, zebraliśmy w szkole produkty spożywcze. Uczniowie wykazali się zaangażowaniem i dobrym sercem.

 

 

 

 

Czytaj więcej...
Konkurs ,,Wspaniałości mojej miejscowości" rozstrzygnięty🙂 Wręczenie nagród laureatom już wkrótce 21 czerwca 2024 r. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów😍

 

 

 

Czytaj więcej...